Projekat komasacije KO Botoš

2015 – u toku, Projekat komasacije KO Botoš, Realizacija projekta geodetske referentne osnove za snimanje detalja u gradjevinskom reonu i izrada i realizacija projekta geodetske […]