GIS

Geo Info Strategies je osnovan kao konsultantska kompanija, specijalizovana za upravljanje geoinformacijama. Obzirom da najveći deo jednog geoinformatičkog sistema čine podaci, svoju aktivnost smo proširili na prikupljanje podataka o prostoru. Koristimo najsavremeniju tehnologiju za masovno prikupljanje geografskih informacija, baziranu na avio snimanju i sistemu mobile mappinga. Ovo su danas najsavremenija rešenja za ekonomično punjenje GIS sistema podacima i za njegovo održavanje.

Bilo da ste napredni korisnik GIS-a ili početnik, želite gotova rešenja ili konsultatske usluge u domenu izrade i unapredjenja postojećeg sistema, kontaktirajte nas kako bi zajedno došli do rešenja koje je za vas optimalno. Veoma je čest slučaj da korisnici nabave vrlo dobar i skup softverski paket za GIS, izvrše obuku zaposlenih a da im nedostaju ažurni prostorni podaci neophodni za svakodnevni rad.

MM Asset Inventory 11.0 - 14

Višegodišnje iskustvo u ovoj oblasti razvijano u projektima finansiranim od strane Svetske Banke i Evropske Unije, garantuje da ćemo u saradnji sa svojim klijentima, ponuditi rešenje sa najboljim odnosom cene i kvaliteta.

Svoje usluge prilagodjavamo specifičnim zahtevima klijenata i pratimo ceo ciklus jednog GIS sistema: analiza korisničkih zahteva, konsultacije u tenderskim procedurama, kreiranje i razvoj softverskog okruženja, upravljanje podacima, obuka, podrška, održavanje i hosting podataka.