iOS Pano Viewer

OrbitGT logo

OSNOVNE FUNKCIJE
MERENJE – OSNOVNA MAPA – PODELA EKRANA – SELEKCIJA PREKO ADRESE

demo projects 04

Pronađite panoramski snimak na planu
Pronađite snimak preko adrese
Prikaz moje pozicije
Postavite lokaciju (pin) da selektujete panoramski snimak
Pomerite lokaciju (pin) da selektujete novi panoramski snimak
Automatsko određivanje adrese (najbliža adresa lokaciji panoramskog snimka)
Prikaz panoramskog snimka uspravno ili položeno
Jednostavno i intuitivno pomeranje, naginjanje, zumiranje
Podelite ekran da jednovremeno prikažete mapu i panoramski snimak (samo iPad u portret modu)
Prikaz trenutnog ugla posmatranja na mapi
Lista Projekata
Merenje pozicije
Merenje dužine
Metrične i imperijalne jedinice
Izaberite osnovnu mapu
Jednostavno pređite na sledeći panoramski snimak

iOS server 2

POVEZIVANJE NA MM PUBLISHER
DELITE VAŠE MOBILE MAPPING PODATKE
Za rad softvera iOS PanoViewer je potrebna veza sa provajderom koji priprema i isporučuje mobile mapping podatke

Trenutna verzija iOS PanoViewer podržava 3 provajdera: Orbit Mobile Mapping Publisher, earthmine cloud i Cyclomedia Atlas. Sadržaj mobile mapping podataka može biti postavljen bilo gde na internetu ili u vašoj lokalnoj računarskoj mreži. Pri tome morate koristiti vaše parametre za pristup izabranom sistemu, ulogujte se i spremni ste za dalji rad.

Da istražite mogućnosti ovog softvera preuzmite i instalirajte iOS PanoViewer, i pogledajte neke od naših demo projekata koje smo postavili za vas.

02_logo app store

RASPOLOŽIVO NA IPHONE APP STORE

Trenutno raspoloživo za iPhone 3G, 3GS, 4, 4S, 5, 5S i iPad 1, 2, 3 na Apple App Store.

DEMO PROJEKTI SU VEĆ PODEŠENI PO INSTALIRANJU APLIKACIJE

demo projects 01_0

 

MOBILE MAPPING PUBLISHER
SVI PODACI – DELJENJE PODATAKA – MERENJE – PREKLAPANJE GIS PODATAKA – KORISNICI I PRIJAVLJIVANJE NA SISTEM

Korišćenjem softvera Orbit Mobile Mapping Pubisher, možete publikovati vaše mobile mapping podatke kako bi ih vaši korisnici upotrebljavali putem interneta

Pogledajte naše demo projekte !