Asset Inventory Bundle

OrbitGT logo

Paket za Popis Imovine

Merenje – Digitalizacija – Preklapanje – Radni proces – Skladištenje u centralnu bazu

Automatsko prepoznavanje površine, ivice i ćoška

Povećajte brzinu i preciznost digitalizacije

Koristite “preference box” da optimizujete ponašanje prikaza pri pomeranju kursora. Izaberite boju kojom ćete vizuelizovati informacije o oblaku tačaka, praćenju površi, ivica i ćoškova, snapovati se na najbližu tačku ili vršiti interpolaciju između tačaka, … ! Drugim rečima rečeno, povećajte preciznost pri kretanju kroz prostor i pri digitalizaciji, u skladu sa vašim navikama i vašim radnim procesom.

Moćni alati za merenje u 3D

Merenje koordinate tačke, dužine, linija, površina i drugih veličina

Merenja se mogu vršiti korišćenjem oblaka tačaka ili triangulacijom pravaca povučenih iz više panoramskih snimaka prema izabranom detalju. Merenje pozicije, dužine u ravni ili kose dužine, merenje visine, odstojanja po normali u odnosu na zadati pravac, udaljenost od referentne ravni, slobodna polilinija, površina, pravougaona površ u horizontalnoj ili vertikalnoj ravni, pravougle zapremine itd.

Popis imovine korišćenjem Mobile Mapping sistema

Profesionalni alat za digitalizaciju elemenata vaše svojine

Mandli 03

 

Neophodno je izraditi inventar objekata koji se nalaze u javnoj svojini. Ove baze je kasnije potrebno redovno održavati. Neki od ovakvih registara su definisani Zakonom, dok se druge evidencije generišu na zahtev lokalne samouprave ili drugog vlasnika.

Tokom inventarizacije prikuplja se niz dokumenata, fotografija i elemenata potrebnih za upravljanje i održavanje imovine u javnoj svojini.

Asset Inventory je proširenje verzije paketa Feature Extraction Basic.

Optimizujte vaš radni proces

Prenesite neki od prikaza na drugi monitor

split screen_1

Radni proces

Upravljanje procesom digitalizacije

MM Asset Inventory 11.0 - 12

 

Digitalizacija podržana posebno planiranim radnim procesom
Jednostavno definišite i upravljajte tematskim lejerima
Kreirajte objekte pomoću bilo kog alata za merenje, dodajte atribute, snimite fotografiju lokacije objekta i integrišite druge dokumente objekta
Koristitie skraćenu proceduru digitalizacije
Radite timski korišćenjem rada preko servera

Preklopite prostorne podatke

Integrišite GIS podatke u Mobile Mapping prikazu

mapping 06

Preklopite bilo koje GIS vektorske podatke
Podržava 2D i 3D vektorske podatke
Podesite transparentnost, dubinu prikaza, podešavanje visine 2D vektora

Učitavanje vaših podataka snimanja

Bazirano na TEMPLEJTIMA – ŠABLONIMA

Import 01

Orbit Mobile Mapping podržava sve poznate sisteme za Mobile Mapping, pri čemu se vrši prevođenje u jedinstveno korisničko okruženje pogodno za jednostavan rad. Korišćenjem specijalno podešenih templejta (šablona) omogućen je jednostavan unos podataka u sistem.

Kompletirajte dokumentaciju o imovini

Dodajte opisne podatke, snimite fotografiju i dokumente o imovini

Slide1

Kompletirajte registraciju imovine unosom atributa.
Koristite pametne atribute uz primenu pravila, formula ili lista vrednosti da automatizujete unos podataka
Snimite fotografiju lokacije objekta i njegovih mera
Unesite snimke objekta u bazu podataka
Unesite bilo koji dokument koji bliže definiše objekat u bazu podataka

Centralno upravljanje objektima i temama

Jednostavni timski rad i upravljanje bazom podataka

MM Asset Inventory 11.0 - 08

 

Centralno upravljanje temama u Klijent-Server okruženju.
Kreirajte temu za svaku vrstu objekata koje želite da registrujete.
Snimite podatke o objektima u centralnu bazu podataka.

server28

Podešavanje KLIJENT – SERVER okruženja

Izvršite optimizaciju timskog rada u KLIJENT-SERVER okruženju

Podesite vašu produkciju pomoću timmenadžera i više operatora u okruženju plivajućih licenci. Timmenadžer je odgovoran za unos i pripremu Mobile Mapping podataka, podešavanje radnog procesa, upravljanje podacima, eksport tema i baze podataka, i kontrolu svih operatera. Operateri, s druge strane mogu raditi zajedno u timovima uz deljenje resursa : Mobile Mapping podataka, tema, vizuelnog prikaza i korisničkih prava u sistemu. Digitalizacija se vrši snimanjem podataka u centralnu bazu podataka što donosi i mogućnost podešavanja svih parametara u realnom vremenu za sve operatere!

Izvanredan prikaz prostora

Potpuna integracija snimaka i oblaka tačaka, bez ograničenja

03_b

Podržan je integralni prikaz panoramskih ili planarnih snimaka sa  oblakom tačaka
Jednostavna i intuitivna navigacija kroz prostor
Brza izmena pogleda odozgo, iz ptičije perspektive ili iz perspektive ulice,
Jednostavna izmena snimaka
Perspektivni, izometrijski ili 3D prikaz oblaka tačaka u standardnom ili stereo modu
Prikaz vektorskih podataka preko snimaka ili oblaka tačaka u 3D
Moćni alati za dodelu boje, selekciju, sečenje, obeležavanje i eksport

Prilagodite prikaz Mobile Mapping podataka

Postoji mogućnost jednostavnog prelaza između pogleda u 3D, stereo ili izometrijskog ili panoramskog prikaza

Pojednostavite rad: pređite iz 3D u najbližu panoramu! Koristite stereo mode za realni 3D prikaz oblaka tačaka. Za tehnički pristup možete koristiti izometrijski prikaz.

Prikaz oblaka tačaka u boji

Koristite prikaz oblaka tačaka pomoću različitih kolor šema, u zavisnosti od više različitih parametara ili u boji pomoću RGB

Riegl 01

Menjajte prikaz boje pixela u zavisnosti od visine, udaljenosti, refleksije, RGB ili fiksne boje
Dodajte osetljivost refleksije izabranom načinu prikaza boje oblaka tačaka.
visible or fixed color range view
menjajte način popunjavanja svakog piksela, njegovu transparentnost kao i dubinu prikaza u odnosu na centar panorame

Kretanje kroz prostor

Jednostavno kretanje od snimka do snimka ili Automatski prikaz

U sistem je integrisana play/stop (kreni/stani) funkcionalnost za vožnju saobraćajnicama kroz koje ste prošli pri snimanju.

Podrška svih sistema za Mobile Mapping

Sve vrste snimaka, integracija više oblaka tačaka bez ograničenja veličine

Softverska rešenja Orbit Mobile Mapping podržavaju rad sa svim sistemima za Mobile Mapping, kao što su Topcon, Riegl, Trible, Leica, Optech, Cyclomedia, FIS, Trimble, earthmine, LidarUSA i drugi. Takođe postoji mogućnost korišćenja generičkog unosa panoramskih i planarnih snimaka, kao i oblaka tačaka neograničene veličine.

Procedure za unos podataka su specijalno podešene za svaki pojedinačni sistem, vozilo, uključujući podešavanje parametara pozicije i orijentacije senzora u odnosu na vozilo, unos kalibracionih parametara objektiva kamera i definisanje koordinatnih sistema. Templejti (šabloni) za podešavanje svakog pojedinačnog sistema se mogu preuzeti preko interneta. Molimo da nas kontaktirate za dalja uputstva.

MOVIE MAKER – za izradu filmova

Pripremite izvanredne filmove na osnovi vaših podataka

Impresionirajte svoje klijente izvanrednim filmovima pripremljenih pomoću podataka iz vaših projekata!

ALL crs_small

Podrška za sve koordinatne sisteme

Više od 3000 koordinatnih i visinskih referentnih sistema

Podrška za sve Geografske, Geocentrične i metrične koordinate u projekciji
Podrška EPGS biblioteke
Podrška definisanja koordinatnog sistema pomoću *.prj fajlova

Multifunkcionalna 2D komponenta

Integrisani prikaz i editovanje GIS podataka

MM Asset Inventory 11.0 - 14

Prikaz 2D i 3D GIS vektorskih podataka

Prikaz rasterskih GIS podataka
Kombinovanje vektorskih i rasterskih lejera
Definicija legendi