Stereo Ortofoto

1

2

O čemu se zapravo radi:

 • 3D Stereo prikaz prostora na standardnim računarima, bez dodatnog ulaganja
 •  Ortofoto dobijen specijalnim postupkom od vertikalnih i kosih avio snimaka
 • Mogućnost merenja pozicije detalja na nivou terena:
  • Koordinata detalja X, Y
  • Dužina
  • Površina
 • Rad na desktop računarima, tabletima i mobilnim telefonima
 • Sve što vam je potrebno su stereo naočare i Stereo Ortofoto
 • Jednostavno koriscenje u svim programima
  • CAD: AutoCAD, MicroStation …
  • GIS: QGIS, ArcInfo, GeoMedia, MapInfo, Digitals …
 • 3D stereo prikaz u lokalnoj mreži ili putem interneta
 • Brz i pristupačan način da se dođe do ažurne prostorne osnove
 • Izuzetno bogat i detaljan prikaz objekata sa mogućnošću sagledavanja izgleda fasada i spratnosti objekata

Sistem je jednostavan za korišćenje. Jednostavno ubacite naše stereo ortofoto snimke u vaš omiljeni softver i uživajte u 3D prikazu terena.

Kontaktirajte nas na info@geoinfo.rs da vam pošaljemo stereo naočare kako bi mogli da koristite stereo ortofoto planove.

Primer: Stereo ortofoto centra Bačke Palanke – vertikalni pogled

BackaPalankaVertikalniPogled

Primer: Stereo ortofoto centra Bačke Palanke –  kosi snimci prema severu

BackaPalankaKosiiPogled

Široke mogućnosti primene:

 • Legalizacija bespravno podignutih objekata
 • Bolje sagledavanje objekata u 3D
 • Jednostavno praćenje promena u prostoru
 • Izrada planova i prikupljanje podataka za GIS
 • Pomoć pri upravljanju rizičnim situacijama
 • Kao osnovni lejer za potrebe:
  • Urbanističkog i prostornog planiranja
  • Katastra nepokretnosti
  • Katastra vodova
  • Katastra zelenila
  • Katastra saobraćajne signalizacije

Primena – Primer legalizacije Bačka Palanka

12

 

 Softver za rad

Jednostavno korišćenje u svim programima:

 • CAD: AutoCad, MicroStation
 • GIS: QGis, ArcInfo, GeoMedia, MapInfo, Digitals
 • Adobe alati, Photoshop
 • Pomoću interneta,korišćenjem naših web servera

Stereo ortofoto od kosih snimaka u QGIS-u

StereoOrtofotoUQGISu

Stereo ortofoto od vertikalnih snimaka u AutoCAD-u

StreoOrtofotoAutoCAD

Molimo da za dodatne informacije pogledate našu brošuru.