MM Publisher

OrbitGT logo

SVI PODACI – DELJENJE PODATAKA – MERENJE – PREKLAPANJE – KORISNICI I PRIJAVLJIVANJE NA SISTEM

Korišćenjem alata Orbit Mobile Mapping Pubisher, možete publikovati vaše Mobile Mapping podatke na internetu, pogodne za korišćenje pomoću web explorera, mobilnih uređaja ili specijalizovanih aplikacija posebno prilagođenih radnom procesu klijenata.

Pogledajte naše demo primere !

Preklopite vaše GIS podatke preko vaših mapa ili panoramskih snimaka

Demonstrator08

Publikujte vektorske podatke zajedno sa Mobile Mapping podacima
Uključite WFS servise u vašu publikaciju
Dinamično uključite/isključite svaki lejer na Mapi i/ili Panorami
Podesite visinu vaših 2D GIS podataka
Kontrolišite dubinu prikaza vektorskih podataka
Kontrolišite transparentnost prikaza

Prikaz oblaka tačaka preko snimaka

Demonstrator07

Menjajte prikaz oblaka tačaka preko snimaka

Jednostavni i moćni alati za merenje

Merite pomoću jednog ili 2 snimka, ili koristite oblak tačaka

Merite pomoću dva snimka
Merite pomoću jednog snimka u kombinaciji sa oblakom tačaka (kada je raspoloživ)
Merite koordinatu tačke, dužine, linije, površine, Zapremine
Višestruki rezultati iz jednog merenja
Kopirajte rezultate merenja u Clipboard

Konfigurišite pretragu pomoću geokodiranja

INTEGRIŠITE BILO KOJI SEARCH ENGINE KAO ŠTO SU GOOGLE, BING ILI YAHOO

Demonstrator06

Uključuje pretragu objekata kod vektorskih lejera
Sadrži pretragu putem geokodiranja
Konfiguracija pomoću javascript-a

Snimite fotografiju lokacije

ZABELEŽITE FOTOGRAFIJU LOKACIJE SA PREKLOPLJENIM VEKTORSKIM GIS PODACIMA

Demonstrator Snapshot 02

Uključite osnovne mape

KONFIGURIŠITE BILO KOJU REFERENTNU OSNOVNU 2D MAPU

Demonstrator01

Publikujte i pretražujte meta podatke

Demonstrator Metadata 01

Podesite osvetljenje snimaka

UNAPREDITE VIZUELNI PRIKAZ

Demonstrator Brightness 01

ALL crs_small

Podrška za sve koordinatne sisteme

Više od 3000 koordinatnih i visinskih referentnih sistema

Podrška za sve Geografske, Geocentrične i metrične koordinate u projekciji
Podrška EPGS biblioteke
Podrška definisanja koordinatnog sistema pomoću *.prj fajlova

Bilo koji pogled – bilo koja kombinacija

PRIPREMITE SOPSTVENU KOMBINACIJU POGLEDA PODATAKA

Demonstrator composition 01

Prikažite višestruke serije podatka u vremenu

UPRAVLJAJTE MOBILE MAPPING PODACIMA KOJI SU NA ISTOJ LOKACIJI PRIKUPLJANI VIŠEKRATNO TOKOM GODINA

Clipboard03_1

OMOGUĆITE DA SE OBJEKAT MOŽE SELEKTOVATI I DOBITI NJEGOVI ATRIBUTI

Demonstrator Selection 01

ORBIT MOBILE PUBLISHER

DELITE MOBILE MAPPING PODATKE PREKO WEB-A ILI PUTEM INTEGRACIJE SA BILO KOJIM GIS/CAD SISTEMOM

Overview 01

Publikujte i delite vaše Mobile Mapping i GIS podatke na Web-u, korišćenjem Orbit MM plugin za ESRI, AutoCAD, Microstation, GeoMedia, MapInfo, SmallWorld ili QGIS, ili putem integracije, korišćenjem SDK.

Web Klijent je uključen u Mobile Mapping Publisher Softver.

Pogledajte naš demo publisher !

PUB no limits_small

Bez ograničenja

Neograničena veličina, broj fajlova, snimaka i oblaka tačaka

PUB logging_small

LOGOVANJE

Beležite vaše korisničke aktivnosti u sistemu

MANAGER CONSOLE – Upravljačka korisnička konzola 

KORISNICI – LOGOVANJE – PODEŠAVANJE POGLEDA – PODEŠAVANJE PODATAKA – POČETNIH PARAMETARA

Obliques Publisher FR-Cannes 15

Izaberite podešavanje za logovanje na sistem; tražite lozinku; podesite osnovnu mapu na kojoj ćete prikazivati ostale podatke; ortofoto, ili bilo koju drugu mapu kao podlogu; aktivirajte plugin za geokodiranje, objekat plugin, ili XY plugin; podesite početne parametre; definišite korisnike i korisničke grupe; upravljajte raznim publikacijama; beležite trenutni način korišćenja; i publikujte da bi delili podatke!