3D modeliranje

Savremene tehnologije 3D predstave terena i objekata se danas sve više koriste u urbanističkom i infrastrukturnom planiranju.

Digitalni blizanac grada Kraljeva

Digitalni blizanac za grad Niš

Pored primene u urbanističkom planiranju, 3D modeli gradova se koriste i za kompleksne proračune u telekomunikacijama.

Nis3DCityVector

3D modeli gradova su osnova za formiranje pametnih gradova (koncept smart cities).

Sistem se bazira na korišćenju vertikalnih i kosih avio snimaka. Avion nosi kamere sa vertikalnim i kosim senzorima, kao i dvofrekvantni GPS prijemnik koji je spregnut sa inercijalnim sistemom. Za svaki snimak je poznata precizna lokacija i orijentacija senzora. Snimci se medjusobno povezuju u blok koji se oslanja i na orijentacione tačke, koje se na terenu odredjuju sa santimetarskom tačnošću, korišćenjem GPS prijemnika visoke tačnosti. Sve ovo doprinosi visokom kvalitetu geometrije modela.

Nis3DCityLOD3LOD4

Razvoj računarske tehnike i algoritama za 3D modeliranje je omogućio sve detaljniji i kompleksniji prikaz trodimenzionalnih objekata. Modeli se prikazuju sa sve većom rezolucijom i obimom detalja. Budući da su modeli precizno locirani u standardnoj UTM 34N projekciji, postoji mogućnost korišćenja u merne svrhe.

3D modeli se mogu koristiti u svim standardnim CAD i GIS alatima koji podržavaju rad u 3D sistemu.

3D modele gradova možete koristiti i u Google Earth softveru, korišćenjem podataka u kml ili kmz formatu.

Do sada smo izvršili snimanje sledećih gradova u Srbiji:

Beograd, Kragujevac, Kraljevo, Niš, Jagodina, Čačak, Bačka Palanka, Pančevo, Kovin, Bela Crkva, Vršac, Alibunar, Plandište, Kovačica, Opovo, Raška, Kopaonik