OM Basic

OrbitGT logo

UNOS PODATAKA BILO KOG SISTEMA

JEDNOSTAVAN PROCES KREIRANJA VAŠEG PROJEKTA SA KOSIM SNIMCIMAImport procedure

Orbit Oblique Mapping Basic dolazi sa jednostavnom procedurom unosa dokumentovanih izvornih podataka u vaš projekat.  Opcionalno, možete dodati i DEM i ortofoto. Posle toga, bićete u mogućnosti da otvorite projekat ili da ga delite sa vašim klijentima pomoću Oblique Mapping Explorer-a.

NEZAVISAN OD PROIZVOĐAČA KAMERA

BILO KOJA KAMERA, BILO KOJI PODATAK, BILO KOJI OBJEKTIV

Slagboom & Peeters 06

Podržavamo otvoreni koncept korišćenja kosih avio snimaka, bez ograničenja u vezi sa proizvođačem sistema za snimanje.

PREKLOPITE VEKTORSKE PODATKE

Ofek_01

Orbit Oblique Mapping dolazi sa jakom podrškom za GIS podatke. Prevucite vaš fajl sa vektorskim podacima da ga trenutno vidite preklopljenog preko bilo kog od prikazanih kosih avio snimaka. Jednostavno i veoma dinamično.

Da obezbedite tačno prikazivanje, vaši podaci moraju biti u 3D formatu ili, ukoliko imate 2D podatke, morate dodati DEM kako bi 2D podaci bili “u letu presvučeni” preko DEM-a

PODEŠAVANJE PRIKAZA VEKTORA PREKO KOSIH SNIMAKA

PODEŠAVANJE TRANSPARENTNOSTI I VERTIKALNO POMERANJE PREKLOPLJENIH PODATAKA

Cannes 06

SLEDEĆA GENERACIJA PRIKAZA PROSTORA

BILO KOJI UGAO, BILO KOJI PRAVAC, BILO KOJA KOMBINACIJA

Cannes_06_0

Pri intuitivnoj navigaciji, Orbit Oblique Mapping automamatski selektuje najbolje kose snimke koje treba prikazati. Pored pregleda i zumiranja, sinhronizovanog zumiranja i pomeranja, možete na jednostavan način prevući fajl sa vašim vektorskim GIS podacima preko bilo kog od prikazanih kosih snimaka. Pri tome su vam na dohvat ruke alati za merenje koordinata, dužina, visina, površina i zapremina- sa ili bez korišćenja DEM-a, uz potpunu integraciju sa GIS okruženjem. Jednostavno, jasno i dinamično.

ZADRŽITE PRAVAC PREMA SEVERU

PODESITE PRAVAC PRIKAZA

Cannes 01

DODAJTE MAPU ZA OSNOVNI PRIKAZ

MOŽETE DODATI BILI KOJI VAŠ FAJL ILI PODATKE SA INTERNETA

Cannes_04_1

Kao baznu mapu možete dodati bilo koji vaš fajl, ortofoto iz lokalnog sistema ili preko web-a: podržani formati.

ALL crs_small

Podrška za sve koordinatne sisteme

Više od 3000 koordinatnih i visinskih referentnih sistema

Podrška za sve Geografske, Geocentrične i metrične koordinate u projekciji
Podrška EPGS biblioteke
Podrška definisanja koordinatnog sistema pomoću *.prj fajlova

SNIMITE PRIKAZ EKRANA

IMPRESIONIRAJTE KLIJENTE IZUZETNIM PRIKAZIMA

Cannes 09

IZABERITE BROJ KOSIH SNIMAKA KOJE ŽELITE DA PRIKAŽETE

SEVERNE JUŽNE, ISTOČNE, ZAPADNE, SAMO SELEKTUJTE ONE KOJE ŽELITE DA KORISTITE

Cicade 02

PRIKAŽITE POVRŠINU KOJU SNIMAK ZAHVATA NA BAZNOJ MAPI

Aerodata 02

PRIKAŽITE INFORMACIJE O KOSIM SNIMCIMA

PRIKAŽITE PODATKE O SNIMCIMA PREKO SAMIH SNIMAKA

Cannes 10

MERITE POZICIJU, DUŽINU, POVRŠINU ILI ZAPREMINU

DOKUPITE OPCIJU FEATURE EXTRACTION DA MOŽETE DA RADITE 3D VEKTORIZACIJU

Cannes 11_0

Pogledajte sve mogućnosti 3D vektorizacije ovde

IZRADA PLANOVA POMOĆU KOSIH SNIMAKA

SVI SISTEMI – PREGLED – MERENJE I VEKTORIZACIJA – PREKLAPANJE GIS PODATAKA – PUBLIKOVANJE NA INTERNETU