Kosi snimci

Geoinformacije pomoću kosih snimaka

  • ObliqueImagesAirplanebrz i pristupačan način da se dodje do ažurne podloge
  • sistem jednostavan za korišćenje od strane širokog kruga korisnika. Obuka korisnika koji nisu ranije radili sa avio snimcima traje samo jedan dan
  • 3D okruženje sa mogućnošću merenja dužina, visina i površina objekata
  • izuzetno detaljan prikaz objekata sa uvidom u izgled fasada i spratnost objekata

Kosi avio snimci se dobijaju snimanjem sa višestrukim avio kamerama. Sistem obezbedjuje jedan vertikalni snimak i četiri snimka pod uglom od 45° u odnosu na horizont.

Kosi snimci se snimaju u pravcu 4 strane sveta.

Izmedju snimaka se obezbedjuje preklop što omogućava da se za svaki detalj u prostoru obezbedi oko 12 snimaka iz različitih pravaca.

ObliqueMeasurementsObradom podataka snimanja za svaki snimak se odredjuje položaj i orijentacija za vreme snimanja.

Uz snimke se isporučuje i digitalni model terena, čime se omogućava da se snimci mogu koristiti za:

  • merenje koordinata tačaka na terenu,
  • merenje površina objekata,
  • merenje dužina i visina objekata

Za više informacija, molimo da preuzmete našu brošuru.