Katastar zelenila

Ciljevi formiranja baze podataka katastra zelenila su:

 • Formiranje informacione osnove za planiranje i pracenje realizacije radova na uredenju zelenih povrsina i pratecih objekata
 • Evidencija postojeceg stanja zelenih povrsina i mogucnost objektivne kontrole podataka i promena stanja na terenu
 • Znacajno smanjenje rada na terenu koriscenjem sistema Mobile Mapping i kosih avio snimaka za dobijanje bogatog i detaljanog prikaza
 • Olaksano planiranje i odrzavanje javnih zelenih povrsina

Tehnologija prikupljanja podataka se zasniva na kombinovanju:

 • vertikalnih i kosih avio snimaka sa
 • mobile mapping sistemom i
 • prikupljanju značajnog obima podataka u kancelariji, uz minimalnu kontrolu na terenu

KatZelenila8

 

Mobile mapping sistem omogućava:KatZelenila4

 • Prikaz detalja iz perspektive posmatraca sa nivoa terena,
 • Sistem koji se bazira na snimcima i oblaku tacaka,
 • Detaljniji prikaz i veliku rezoluciju,
 • Pruza dodatne podatke „Kako to zaista izgleda u prirodi“,
 • Prikupljanje podataka iz kancelarije, bez izlaska na teren
 • Merenje raznih veličina:
  • koordinata prostornih elemenata,
  • dužina (visina drveta, širina krošnj, širina stabla …),
  • visina,
  • površina

KatZelenila

 

Kada su podaci prikupljeni i iskontrolisani, mogu se kreirati razni izveštaji i radni nalozi:

KatZelenila3

Sistem se može koristiti na raznim platformama, od personalnogračunara, do tableta i mobilnih telefona:

KatZelenila6

Na sledećoj slici se daje prikaz formiranog katastra zelenila u Nišu, za centralni deo grada:

KatZelenila7

Molimo da za dodatne informacije pogledate našu brošuru.