Orbit Kosi Snimci

OrbitGT logo

Explorer

Izrada planova korišćenjem kosih avio snimaka.

Oblqiues Desktop Composition 07

istražujte korišćenjem kosih avio snimaka
kretanje, fokusiranje, zumiranje i preklapanje vektorskih podataka
pristup Projektima pripremljenim u Orbit okuženju

Opširnije

 

 

 

 

 


Basic – osnovni modul

Postavlja standard izradi planova na osnovi kosih avio snimaka!

Cannes_03

Unos bilo kojih snimaka, izrađenih bilo kojom kamerom, pod bilo kojim uglom
nova generacija alata za pregled i navigaciju
merenje i preklapanje vektorskih podataka u cilju boljeg donošenja odluka

Opširnije

 

 

 

 

 


 

Feature Extraction – vektorizacija

Cannes 03_0Za potrebe vektorizacije na kosim snimcima.

profesionalni alat za izradu planova pomoću kosih avio snimaka
pristup bilo kojim GIS podacima
registrujte bilo koji objekat u GIS formatu

Opširnije

 

 

 

 


Pro – za profesionalne korisnike

Visoko profesionalni alat za rad na desktop računarima.

Cannes 09

 

vektorizacija korišćenjem kosih avio snimaka i gustog digitalnog modela visina (DSM – Digital Surface Model)

biće uskoro raspoloživo


 

Publisher – publikovanje na internetu

Cannes 01_0Poboljšan dizajn.

Kvalitetan način za onlajn publikovanje i korišćenje kosih avio snimaka
Online publikovanje i integracija korišćenjem SDK komponenti

Opširnije

 

 

 

 


 

 

 

Oblique SDK – komponente za razvoj sopstvenih aplikacija

Da Možete! Integrišite tehnologiju izrade planova na bazi kosih avio snimaka.Obliques SDK

Integrišite kose snimke u bilo koji radni proces
jednostavni način korišćenja i navigacija, merenje i preklapanje vektorskih podataka
raspoloživo na Flex, JavaScript i dotNet platformi

 

 

 

 

 

 


 

Integracija kosih aviosnimaka u vaš postojeći softver

Obliques Publisher FR-Cannes 07_0Uskoro raspoloživo:

Oblique Mapping za ArcGIS Desktop
Oblique Mapping za AutoCAD
Oblique Mapping za Microstation
Oblique Mapping za GeoMedia
Oblique Mapping za MapInfo
Oblique Mapping za SmallWorld
Oblique Mapping za QGIS