Feature Extraction Basic

Osnovni softverski alat za digitalizaciju

Import 02

Orbit Mobile Mapping Feature Extraction je osnovni modul koji korisnik koristi za manuelnu digitalizaciju objekata. Svakom korisniku je omogućeno da ima jednostavni način rada pri manipulaciji širokim spektrom podataka. Pametan izbor alata za prikaz i merenje daje mogućnost koriniku da se kreće i pregleda sadržaj neograničenog obima Mobile Mapping podataka u kratkom vremenu.

Unos vaših Mobile Mapping podataka

Bazirano na Templejtima (Šablonima)

Import 01

Orbit Mobile Mapping podržava sve hardverske sisteme za Mobile Mapping, pri čemu se vrši prevođenje različitih konfiguracija i specifikacija podataka u jedinstveno korisničko okruženje. Korišćenjem templejta (šablona) specijalno podešenih za svaki standardni hardverski sistem, MM Manager vrši unos, konverziju i optimizaciju podataka.

Prilagodite Mobile Mapping Prikaz

Jednostavno prelazite između 3D, STEREO, IZOMETRIJE I PANORAMSKOG prikaza

Pojednostavite rad: pređite iz 3D u najbližu panoramu! Koristite stereo mode za realni 3D prikaz oblaka tačaka. Za tehnički pristup možete koristiti izometrijski prikaz..

Registrujte bilo koji element

Registrujte novo merenje u bilo kom lejeru

Extract 02_0
Definišite ili uvezite lejere na kojima ćete vršiti digitalizaciju geometrije elementa a potom uneti potrebne atribute.

Podrška svih sistema za Mobile Mapping

Sve vrste snimaka, integracija više oblaka tačaka bez ograničenja veličine

Softverska rešenja Orbit Mobile Mapping podržavaju rad sa svim sistemima za Mobile Mapping, kao što su Topcon, Riegl, Trible, Leica, Optech, Cyclomedia, FIS, Trimble, earthmine, LidarUSA i drugi. Takođe postoji mogućnost korišćenja generičkog unosa panoramskih i planarnih snimaka, kao i oblaka tačaka neograničene veličine.

Procedure za unos podataka su specijalno podešene za svaki pojedinačni sistem, vozilo, uključujući podešavanje parametara pozicije i orijentacije senzora u odnosu na vozilo, unos kalibracionih parametara objektiva kamera i definisanje koordinatnih sistema. Templejti (šabloni) za podešavanje svakog pojedinačnog sistema se mogu preuzeti preko interneta. Molimo da nas kontaktirate za dalja uputstva.

Izvanredni prikazi prostora

Potpuna integracija snimaka i oblaka tačaka, bez ograničenja

01_b

Podržan je integralni prikaz panoramskih ili planarnih snimaka sa  oblakom tačaka
Jednostavna i intuitivna navigacija kroz prostor
Brza izmena pogleda odozgo, iz ptičije perspektive ili iz perspektive ulice,
Jednostavna izmena snimaka
Perspektivni, izometrijski ili 3D prikaz oblaka tačaka u standardnom ili stereo modu
Prikaz vektorskih podataka preko snimaka ili oblaka tačaka u 3D
Moćni alati za dodelu boje, selekciju, sečenje, obeležavanje i eksport

Automatsko prepoznavanje površine, ivice, i ćoška

Povećajte brzinu i tačnost digitalizacije

Koristite „preference box“ da optimizujete ponašanje prikaza pri pomeranju kursora. Izaberite boju kojom ćete vizuelizovati informacije o oblaku tačaka, praćenju površi, ivica i ćoškova, snapovati se na najbližu tačku ili vršiti interpolaciju između tačaka, … ! Drugim rečima rečeno, povećajte preciznost pri kretanju kroz prostor i pri digitalizaciji, u skladu sa vašim navikama i vašim radnim procesom.

Preklopite vektorske podatke preko panorama ili oblaka tačaka

Integrišite GIS podatke u panoramski prikaz

mapping 05

Preklopite snimak sa bilo kojim slojem GIS podataka
Podržani su 2D i 3D vektorski formati
Podesite Transparentnost, Dubinu prikaza, kao i visinu (za podatke u 2D formatu)

Kretanje kroz prostor

Jednostavno kretanje od snimka do snimka ili Automatski prikaz

U sistem je integrisana play/stop (kreni/stani) funkcionalnost za vožnju saobraćajnicama kroz koje ste prošli pri snimanju.

Prikaz oblaka tačaka u boji

Koristite prikaz oblaka tačaka pomoću različitih kolor šema, u zavisnosti od više različitih parametara ili u boji pomoću RGB
optech 02

Menjajte prikaz boje pixela u zavisnosti od visine, udaljenosti, refleksije, RGB ili fiksne boje
Dodajte osetljivost refleksije izabranom načinu prikaza boje oblaka tačaka.
visible or fixed color range view
menjajte način popunjavanja svakog piksela, njegovu transparentnost kao i dubinu prikaza u odnosu na centar panorame

Multifinkcionalna 2D komponenta

Integrisani prikaz i editovanje GIS podataka

MM Asset Inventory 11.0 - 15

Prikaz 2D i 3D GIS vektorskih podataka
Prikaz rasterskih GIS podataka
Kombinacija rasterskih i vektorskih lejera
Definicija legendi

ALL crs_small

Podrška za sve koordinatne sisteme

Više od 3000 koordinatnih i visinskih referentnih sistema

Podrška za sve Geografske, Geocentrične i metrične koordinate u projekciji
Podrška EPGS biblioteke
Podrška definisanja koordinatnog sistema pomoću *.prj fajlova

Moćni alati za merenje u 3D

Merenje koordinate tačke, dužine, linija, površina i drugih veličina

Merenja se mogu vršiti korišćenjem oblaka tačaka ili triangulacijom pravaca povučenih iz više panoramskih snimaka prema izabranom detalju. Merenje pozicije, dužine u ravni ili kose dužine, merenje visine, odstojanja po normali u odnosu na zadati pravac, udaljenost od referentne ravni, slobodna polilinija, površina, pravougaona površ u horizontalnoj ili vertikalnoj ravni, pravougle zapremine itd.