Vektorske mape

Geo Info Strategies proizvodi širok spektar proizvoda baziranih na prostornim podacima. Za prikupljanje geoinformacija se koriste različite tehnologije, od klasičnog geodetskog snimanja geodetskim instrumentima i GPS prijemnicima, do mobile mapping i avio snimanja RGB i termalnim kamerama, kao i daljinske detekcije na osnovi satelitskih snimaka.

Pored toga što planove izrađujemo direktnim prikupljanjem podataka sa terena, vršimo i digitalizaciju postojećih papirnatih planova.

VectorMap

 

Pored projekata koji se realizuju za izabrane klijente, održava se arhiva široke lepeze gotovih proizvoda, koja predstavlja dobru osnovu za praćenje promena koje nastaju u prostoru.

Najveći udeo u podlogama i alatima za kreiranje digitalnih planova čine podaci i procedure koje proizilaze iz avio snimanja. Planovi se izradjuju prema standardima koje odredjuju naši klijenti ili prema nacionalnim standardima definisanim od strane nadležnih institucija.

Posebna pažnja se usmerava na kvalitet strukture vektorskih podataka, kako bi se podaci mogli integrisati u postojeće baze podataka i GIS sisteme u kasnijoj ekspolataciji.

Na osnovu prikupljenih prostornih podataka iz naše arhive ili novog snimanja izvršenog prema zahtevima klijenta, nudimo širok spektar vektorskih podataka:

  • topografske planove različitih razmera i sadržaja
  • digitalne katastarske planove
    • katastar nepokretnosti
    • katastar vodova
  • digitalne katastarsko-topografske planove

Pored nabrojanih  vektorskih podataka, prikupljamo podatke o objektima od interesa za klijenta i kreiramo specifične digitalne planove prema definisanim zahtevima. Takvi planovi imaju široku primenu u procesima analize i donošenja odluka, upravljanju projektima i odredjivanju razvojne strategije, odredjivanja optimalnih ruta izmedju početnih tačaka i destinacija, merenja dužina i površina i prezentovanja informacija.

Svi vektorski podaci se pripremaju prema zahtevanoj kartografskoj projekciji i geodetskom datumu i mogu biti isporučeni u bilo kom standardnom CAD/GIS formatu.