OM Explorer

OrbitGT logo

JEDNOSTAVAN SOFTVER ZA RAD SA KOSIM AVIO SNIMCIMA

Aerodata 01

Oblique Explorer daje punu kontrolu korisniku da koristi kose avio snimke na jednostavan način. Alati za pregled, kretanje i merenje na kosim snimcima daju mogućnost korišćenja bilo koje vrste i veličine kosih avio snimaka u kratkom vremenu. Prirodna podrška navigaciji pomoću kosih snimaka je zaista jedinstvena. Orbit Oblique Explorer je proizvod namenjen početnom nivou korišćenja kosih avio snimaka. Dobar alat koji možete isporučivati uz vaše snimke!

Da kreirate projekat od kosih avio snimaka koristite Oblique Mapping Basic.

PODACI NA DOHVAT RUKE

KOSI AVIO SNIMCI ZA SVAKOG

Slagboom & Peeters 09

Bilo koji korisnik sada može na jednostavan i brz način da ima pristup velikoj količini baza kosih avio snimaka.

SLEDEĆA GENERACIJA PRIKAZA PROSTORA

BILO KOJI UGAO, BILO KOJI PRAVAC, BILO KOJA KOMBINACIJA

Cannes_06_0

Pri intuitivnoj navigaciji, Orbit Oblique Mapping automamatski selektuje najbolje kose snimke koje treba prikazati. Pored pregleda i zumiranja, sinhronizovanog zumiranja i pomeranja, možete na jednostavan način prevući fajl sa vašim vektorskim GIS podacima preko bilo kog od prikazanih kosih snimaka. Pri tome su vam na dohvat ruke alati za merenje koordinata, dužina, visina, površina i zapremina- sa ili bez korišćenja DEM-a, uz potpunu integraciju sa GIS okruženjem. Jednostavno, jasno i dinamično.

DODAJTE MAPU ZA OSNOVNI PRIKAZ

MOŽETE DODATI BILO KOJI VAŠ FAJL ILI PODATKE SA INTERNETA

Cannes_04_1

Kao baznu mapu možete dodati bilo koji vaš fajl, ortofoto iz lokalnog sistema ili preko web-a: podržani formati.

PRIKAŽITE POVRŠINU KOJU SNIMAK ZAHVATA NA BAZNOJ MAPI

Aerodata 02

IZABERITE BROJ KOSIH SNIMAKA KOJE ŽELITE DA PRIKAŽETE

SEVERNE JUŽNE, ISTOČNE, ZAPADNE, SAMO SELEKTUJTE ONE KOJE ŽELITE DA KORISTITE

Cicade 02

ZADRŽITE PRAVAC PREMA SEVERU

PODESITE PRAVAC PRIKAZA

Cannes 01

ALL crs_small

Podrška za sve koordinatne sisteme

Više od 3000 koordinatnih i visinskih referentnih sistema

Podrška za sve Geografske, Geocentrične i metrične koordinate u projekciji
Podrška EPGS biblioteke
Podrška definisanja koordinatnog sistema pomoću *.prj fajlova

PREKLOPITE VEKTORSKE PODATKE

Ofek_01

Orbit Oblique Mapping dolazi sa jakom podrškom za GIS podatke. Prevucite vaš fajl sa vektorskim podacima da ga trenutno vidite preklopljenog preko bilo kog od prikazanih kosih avio snimaka. Jednostavno i veoma dinamično.

Da obezbedite tačno prikazivanje, vaši podaci moraju biti u 3D formatu ili, ukoliko imate 2D podatke, morate dodati DEM kako bi 2D podaci bili „u letu presvučeni“ preko DEM-a

PODEŠAVANJE PRIKAZA VEKTORA PREKO KOSIH SNIMAKA

PODEŠAVANJE TRANSPARENTNOSTI I VERTIKALNO POMERANJE PREKLOPLJENIH PODATAKA

Cannes 06

SNIMITE PRIKAZ EKRANA

IMPRESIONIRAJTE KLIJENTE IZUZETNIM PRIKAZIMA

Cannes 09

PRIKAŽITE INFORMACIJE O KOSIM SNIMCIMA

PRIKAŽITE PODATKE O SNIMCIMA PREKO SAMIH SNIMAKA

Cannes 10

MERITE POZICIJU, DUŽINU, POVRŠINU ILI ZAPREMINU

DOKUPITE OPCIJU FEATURE EXTRACTION DA MOŽETE DA RADITE 3D VEKTORIZACIJU

Cannes 11_0

Pogledajte sve mogućnosti 3D vektorizacije ovde