OM Feature Extraction

OrbitGT logo

JEDNOSTAVNI ALATI ZA  DIGITALIZACIJU I MERENJE

Merenje se može vršiti triangulacijom ili korišćenjem DEM-a. Jednostavno merenje, jednim klikom na detalj, zahteva korišćenje DEM-a. DEM je deo vašeg projekata sa kosim snimcima, mada nije obavezna komponenta pri unosu vaših podataka u sistem. Triangulacija podrazumeva merenje istog detalja sa različitih snimaka. Koordinate se tada dobijaju presecanjem paravaca (triangulacija).

DODAJTE PROSTORNE PODATKE VAŠEM PROJEKTU

MOŽETE MENJATI, PREKLOPITI I DODAVATI ATRIBUTE GIS PODACIMA

Cannes 05

Dodajte bilo koje prostorne podatke da bi ih modifikovali, unosili atribute ili kontrolisali.

OPTIMIZUJTE EKRANE ZA PROCES RADA

MAKSKIMALNO UVEĆAJTE PRIKAZ SNIMKA ILI GA PRENESITE NA DRUGI EKRAN

Cannes 12

Na jednom ekranu prikažite osnovnu mapu – plan, sa GIS podacima i atributima, a na drugom ekranu radite sa kosim snimcima.

Uvećajte bilo koji snimak da budete sigurni da vam ni jedan detalj ne promakne pri izradi planova !

ALL crs_small

Podrška za sve koordinatne sisteme

Više od 3000 koordinatnih i visinskih referentnih sistema

Podrška za sve Geografske, Geocentrične i metrične koordinate u projekciji
Podrška EPGS biblioteke
Podrška definisanja koordinatnog sistema pomoću *.prj fajlova

PREKLOPITE VEKTORSKE PODATKE

Ofek_01

Orbit Oblique Mapping dolazi sa jakom podrškom za GIS podatke. Prevucite vaš fajl sa vektorskim podacima da ga trenutno vidite preklopljenog preko bilo kog od prikazanih kosih avio snimaka. Jednostavno i veoma dinamično.

Da obezbedite tačno prikazivanje, vaši podaci moraju biti u 3D formatu ili, ukoliko imate 2D podatke, morate dodati DEM kako bi 2D podaci bili “u letu presvučeni” preko DEM-a

PODEŠAVANJE PRIKAZA VEKTORA PREKO KOSIH SNIMAKA

PODEŠAVANJE TRANSPARENTNOSTI I VERTIKALNO POMERANJE PREKLOPLJENIH PODATAKA

Cannes 06

NEZAVISAN OD PROIZVOĐAČA KAMERA

BILO KOJA KAMERA, BILO KOJI PODATAK, BILO KOJI OBJEKTIV

Cannes 09

Podržavamo otvoreni koncept korišćenja kosih avio snimaka, bez ograničenja u vezi sa proizvođačem sistema za snimanje.

DODAJTE MAPU ZA OSNOVNI PRIKAZ

MOŽETE DODATI BILI KOJI VAŠ FAJL ILI PODATKE SA INTERNETA

Cannes_04_1

Kao baznu mapu možete dodati bilo koji vaš fajl, ortofoto iz lokalnog sistema ili preko web-a: podržani formati.

UNOS PODATAKA BILO KOG SISTEMA

JEDNOSTAVAN PROCES KREIRANJA VAŠEG PROJEKTA SA KOSIM SNIMCIMA

Import procedure

Orbit Oblique Mapping Basic dolazi sa jednostavnom procedurom unosa dokumentovanih izvornih podataka u vaš projekat.  Opcionalno, možete dodati i DEM i ortofoto. Posle toga, bićete u mogućnosti da otvorite projekat ili da ga delite sa vašim klijentima pomoću Oblique Mapping Explorer-a.

SLEDEĆA GENERACIJA PRIKAZA PROSTORA

BILO KOJI UGAO, BILO KOJI PRAVAC, BILO KOJA KOMBINACIJA

Cannes_05_0

Pri intuitivnoj navigaciji, Orbit Oblique Mapping automamatski selektuje najbolje kose snimke koje treba prikazati. Pored pregleda i zumiranja, sinhronizovanog zumiranja i pomeranja, možete na jednostavan način prevući fajl sa vašim vektorskim GIS podacima preko bilo kog od prikazanih kosih snimaka. Pri tome su vam na dohvat ruke alati za merenje koordinata, dužina, visina, površina i zapremina- sa ili bez korišćenja DEM-a, uz potpunu integraciju sa GIS okruženjem. Jednostavno, jasno i dinamično.

ZADRŽITE PRAVAC PREMA SEVERU

PODESITE PRAVAC PRIKAZA

Cannes 01

PRIKAŽITE POVRŠINU KOJU SNIMAK ZAHVATA NA BAZNOJ MAPI

Aerodata 02

IZABERITE BROJ KOSIH SNIMAKA KOJE ŽELITE DA PRIKAŽETE

SEVERNE JUŽNE, ISTOČNE, ZAPADNE, SAMO SELEKTUJTE ONE KOJE ŽELITE DA KORISTITE

Cicade 03

SNIMITE PRIKAZ EKRANA

IMPRESIONIRAJTE KLIJENTE IZUZETNIM PRIKAZIMA

Cannes 08

PRIKAŽITE INFORMACIJE O KOSIM SNIMCIMA

PRIKAŽITE PODATKE O SNIMCIMA PREKO SAMIH SNIMAKA

Cannes 10

IZRADA PLANOVA POMOĆU KOSIH SNIMAKA

SVI SISTEMI – PREGLED – MERENJE I VEKTORIZACIJA – PREKLAPANJE GIS PODATAKA – PUBLIKOVANJE NA INTERNETU