Orbit Mobile Mapping

OrbitGT logo

 

Životni ciklus Mobile Mapping podatkaMM-Life-of-2014

Iskoristite mobile mapping podatke na najbolji mogući način. Uvoz podataka u sistem, obrada, upravljanje, kombinovanje snimaka sa oblakom tačaka, digitalizacija tačaka, linija, površina, profila, zapremina, maskiranje osetljivih površina na snimcima, automatska detekcija objekata, publikovanje preko interneta, integracija sa drugim sistemima

 

 

 

 

 


Content Manager – Modul za upravljanje sadržajem

Gasmeterlaan 2

Povezivanje procesa prikupljanja podataka na terenu sa digitalizacijom u kancelariji.

Organizacija i upravljanje podacima, formiranje kataloga podataka i arhiviranje

Unapređenje kvaliteta čišćenjem oblaka tačaka i izravnanjem trajektorije pomoću kontrolnih tačaka

Opširnije

 

 

 

 


Feature Extraction Basic – Osnovni paket za Digitalizaciju

Asset Inventory Measurements Area4 01

Softverski paket namenjen digitalizaciji

Pristup Mobile Mapping podacima i čuvanje digitalizovanih elemenata u GIS bazama

Prikaz vektorskih podataka na panorama u 3D

Opširnije

 

 

 

 


Asset Inventory Bundle – Paket za Popis Imovine

MM Asset Inventory 11.0 - 01_1Namenjen profesionalnoj masovnoj digitalizaciji

Komplet alata za profesionalno korišćenje mobile mapping sistema

Kreiranje i lako upravljanje temama, dokumentacija o elemanata kojima se upravlja, centralizovano upravljanje podacima
u klijent-server arhitekturi

Opširnije

 

 

 

 


Feature Extraction Bundle – Paket za ekstrakciju podataka

Clash Detection 03

Proširene mogućnosti u odnosu na Asset Inventory Bundle

Asset Inventory Bundle
Prostorne analize
Izrada izohipsi
Procene prepreka i mogućnosti prolaza tereta na koridorima
Podužni i poprečni profili

Opširnije

 

 

 


Explorer – Pretraživač

 

MM Explorer 11.0 - 01_1Mobile Mapping za svakog korisnika

Pristup pripremljenim Orbit Mobile Mapping podacima, brza manipulacija kroz terabajte podataka

Intuitivni alati za preklapanje i merenje

Opširnije

 

 

 

 


Publisher – publikovanje na internetu

publisher_01_0Više podataka. Više sadržaja. Više korisnika.

 

Publikovanje Mobile Mapping sadržaja online
panoramske snimke 360 stepeni i neograničenu veličinu oblaka tačaka
definiše korisnička prava, višestruko publikovanje, pristup serveru, deljenje na internetu, pristup mobilnim uredjajima, i integracija korišćenjem SDK

Opširnije

 

 

 


Mobile Mapping SDK – komponente za razvoj aplikacija

sdk pano

Integrišite Mobile Mapping u sopstveni sistem

Integracija Mobile Mapping u bilo koji desktop softver ili web sajt

Omogućava 3D merenje i preklapanje vektorskih podataka preko panoramskih snimaka

Dostupan za Flex, JavaScript i dotNet

Opširnije

 

 

 


MM Plugin for ArcGIS – dodatak za rad sa ArcGIS

ArcGIS integration

 

 

ArcGIS Plugin za Desktop, Server, i Online

Pristup Mobile Mapping podacima putem interneta, mogućnosti 3D merenja, čuvanja i prikaza vektorskih GIS slojeva preko panoramskih snimaka

Potpuna integracija sa verzimom 10.x

Opširnije

 

 


Integracija Mobile Mapping sa CAD i GIS sistemima

 

Clipboard02_0Uskoro sledeći dodaci:

MM Plugin za AutoCAD
MM Plugin za Microstation
MM Plugin za GeoMedia
MM Plugin za MapInfo
MM Plugin za  SmallWorld
MM Plugin za QGIS

 

 

 

 


iOS PanoViewer – za mobilne telefone

Iphone Ipad

 

 

 

Isprobajte!

Besplatna iOS aplikacija za pregled i merenje na Mobile Mapping podacima

Merenje uz pomoć snimaka i oblaka tačaka

Pogledajte neke od realizovanih projekata

Opširnije