Katastar saobraćajne signalizacije

Katastar saobraćajne signalizacije je baza podataka o elementima saobraćajne signalizacije, čija su organizacija i ažuriranje preduslov za kvalitetno održavanje, regulisanje i upravljanje saobraćajnim sistemom.

NoviBeogradKatSaobracaja

Katastar saobraćajne signalizacije je postao zakonska obaveza lokalnih samouprava i javnih preduzeća koja se bave postavljanjem i održavanjem saobraćajne signalizacije.

NoviBeogradKatSaobracaja1

Osnovu za kreiranje ovakvog GIS sistema predstavljaju ažurne podloge, koje se dobijaju fotogrametrijskom metodom, na osnovi avio snimaka i mobile mapping tehnologijom. Na osnovu ažurnih podloga dobijenih na ovaj način, vrši se prikupljanje i sistematizacija podataka o horizontalnoj i vertikalnoj saobraćajnoj signalizaciji kao i o svetlosnoj signalizaciji.

KatSaobracajaObliques1

U saradnji sa preduzećem BeogradPut, naša firma je izradila prvi katastar saobraćajne signalizacije na području Beograda, ukupne dužine preko 1.000 km. Projekat je realizovan na osnovu aviosnimaka i panoramskih snimaka prikupljenih mobile mapping tehnologijom. Za potrebe ovog projekta, korišćen je mobile mapping sistem sa snimcima rezolucije 50Mpx.

KatSaobracajaMM

U saradnji sa klijentom definisan je digitalni topografski ključ za predstavljanje elemenata saobraćajne signalizacije.

KatSaobracajaSimboli

Razvijene su i funkcije eksporta podataka u AutoCAD. Na taj način, korisnici imaju mogućnost korišćenja prikupljenih podataka za potrebe izrade tehničke dokumentacije uredjenja saobraćaja.

 

KatSaobracajaExportCAD