Content Manager

OrbitGT logo

Modul za upravljanje sadržajem

Katalog – Čišćenje oblaka tačaka – Kontrolne tačke – Izravnanje trajektorije – Isporuka

Mobile Mapping katalog

Unos, pregled, organizovanje, konsolidacija, isporuka, arhiviranje

catalog 03

Pregled svih terenskih snimanja sistemom Mobile Mapping
Prikaz i selekcija na mapi i u tabeli
Provera više prolaza istom saobraćajnicom, provera pozicione tačnosti
Selekcija i otvaranje, procesiranje, arhiviranje, konsolidacija, isporuka

Čišćenje oblaka tačaka

Više prolaza istom saobraćajnicom, objekti koji se kreću saobraćajnicom koju snimate, detekcija i otklanjanje šumova

10

Uklanjanje objekata u pokretu
Uklanjanje prolaznika iz oblaka tačaka
Uklanjanje elemenata koji nisu potrebni
Uklanjanje nekonzistentnosti
Konsolidacija i eksport oblaka tačaka

Izravnanje trajektorije

Popravka pozicione tačnosti

ta 03 v3

Analiza pozicione tačnosti pomoću grafikona, prikaz trajektorija u boji na mapi
selekcija lokacija sa „istezanjem“ trajektorije
unos kontrolnih tačaka i njihovo merenje na snimcima
trenutni prikaz efekata popravljene trajektorije
procesiranje korekcija kasnije
vrši se korekcija oblaka tačaka i pozicije i orijentacije snimaka

Podrška svih sistema za Mobile Mapping

Sve vrste snimaka, integracija više oblaka tačaka bez ograničenja veličine

Softverska rešenja Orbit Mobile Mapping podržavaju rad sa svim sistemima za Mobile Mapping, kao što su Topcon, Riegl, Trible, Leica, Optech, Cyclomedia, FIS, Trimble, earthmine, LidarUSA i drugi. Takođe postoji mogućnost korišćenja generičkog unosa panoramskih i planarnih snimaka, kao i oblaka tačaka neograničene veličine.

Procedure za unos podataka su specijalno podešene za svaki pojedinačni sistem, vozilo, uključujući podešavanje parametara pozicije i orijentacije senzora u odnosu na vozilo, unos kalibracionih parametara objektiva kamera i definisanje koordinatnih sistema. Templejti (šabloni) za podešavanje svakog pojedinačnog sistema se mogu preuzeti preko interneta. Molimo da nas kontaktirate za dalja uputstva.

Učitavanje vaših podataka snimanja

Bazirano na TEMPLEJTIMA – ŠABLONIMA
Import 01
Orbit Mobile Mapping podržava sve poznate sisteme za Mobile Mapping, pri čemu se vrši prevođenje u jedinstveno korisničko okruženje pogodno za jednostavan rad. Korišćenjem specijalno podešenih templejta (šablona) omogućen je jednostavan unos podataka u sistem.

Prilagodite prikaz Mobile Mapping podataka

Postoji mogućnost jednostavnog prelaza između pogleda u 3D, stereo ili izometrijskog ili panoramskog prikaza

Pojednostavite rad: pređite iz 3D u najbližu panoramu! Koristite stereo mode za realni 3D prikaz oblaka tačaka. Za tehnički pristup možete koristiti izometrijski prikaz.

Optimizujte vaš radni proces

Prenesite neki od prikaza na drugi monitor
split screen_1

Prikaz oblaka tačaka u boji

Koristite prikaz oblaka tačaka pomoću različitih kolor šema, u zavisnosti od više različitih parametara ili u boji pomoću RGB
optech 02
Menjajte prikaz boje pixela u zavisnosti od visine, udaljenosti, refleksije, RGB ili fiksne boje
Dodajte osetljivost refleksije izabranom načinu prikaza boje oblaka tačaka.
visible or fixed color range view
menjajte način popunjavanja svakog piksela, njegovu transparentnost kao i dubinu prikaza u odnosu na centar panorame

Preklopite vektorske podatke preko panorama ili oblaka tačaka

Integrišite GIS podatke u panoramski prikaz
mapping 05
Preklopite snimak sa bilo kojim slojem GIS podataka
Podržani su 2D i 3D vektorski formati
Podesite Transparentnost, Dubinu prikaza, kao i visinu (za podatke u 2D formatu)

Kretanje kroz prostor

Jednostavno kretanje od snimka do snimka ili Automatski prikaz

U sistem je integrisana play/stop (kreni/stani) funkcionalnost za vožnju saobraćajnicama kroz koje ste prošli pri snimanju

Moćni alati za merenje u 3D

Merenje koordinate tačke, dužine, linija, površina i drugih veličina

Merenja se mogu vršiti korišćenjem oblaka tačaka ili triangulacijom pravaca povučenih iz više panoramskih snimaka prema izabranom detalju. Merenje pozicije, dužine u ravni ili kose dužine, merenje visine, odstojanja po normali u odnosu na zadati pravac, udaljenost od referentne ravni, slobodna polilinija, površina, pravougaona površ u horizontalnoj ili vertikalnoj ravni, pravougle zapremine itd.

Izvanredan prikaz prostora

Potpuna integracija snimaka i oblaka tačaka, bez ograničenja

01_b

Podržan je integralni prikaz panoramskih ili planarnih snimaka sa  oblakom tačaka
Jednostavna i intuitivna navigacija kroz prostor
Brza izmena pogleda odozgo, iz ptičije perspektive ili iz perspektive ulice,
Jednostavna izmena snimaka
Perspektivni, izometrijski ili 3D prikaz oblaka tačaka u standardnom ili stereo modu
Prikaz vektorskih podataka preko snimaka ili oblaka tačaka u 3D
Moćni alati za dodelu boje, selekciju, sečenje, obeležavanje i eksport

ALL crs_small

Podrška za sve koordinatne sisteme

Više od 3000 koordinatnih i visinskih referentnih sistema

Podrška za sve Geografske, Geocentrične i metrične koordinate u projekciji
Podrška EPGS biblioteke
Podrška definisanja koordinatnog sistema pomoću *.prj fajlova

MOVIE MAKER – za izradu filmova

Pripremite izvanredne filmove na osnovi vaših podataka

Impresionirajte svoje klijente izvanrednim filmovima pripremljenih pomoću podataka iz vaših projekata!

ALL export_small

Eksport

Izvezite oblak tačaka u LAS, LASZIP ili E57 format