Feature Extraction Bundle

OrbitGT logo

Analiza zapremina

Računanje i analiza zapremina

05

Nacrtajte granicu, definišite ravan, učitajte DEM/TIN i računajte podatke o zapremini. Zapremine se mogu analizirati u različitim oblicima (iskop, nasipanje, razlika i sumiranje). Na kraju, možete isporučiti i pripremiti izveštaj za vaše klijente o zapreminama u DEM-a.

Podužni i poprečni profili

Kreiranje i eksport podužnih i poprečnih profila

cs_railroad_01_1

Generišite poprečne profile duž trajektorije ili podužni profil duž 3D putanje. Možete pregledati izveštaj ili eksportovati vaše profile kao fajl sa linearnim vektorima.

Detekcija prepreka i mogućnost prolaza

Definišite oblik i propustite ga kroz oblak tačaka

Clash Detection 02

Pustite da određena kontura prođe kroz oblak tačaka i detektujte sve prepreke!
1) definišite putanju kretanja kao kompletnu trajektoriju, deo trajektorije, ili kao posebnu 3D liniju
2) selektujte, uvezite ili kreirajte konturu (opcionalno definišite nagib konture)
3) pripremite listu prepreka, list bliskih prepreka, i pregledajte ove rezultate (opcionalno ignorišite tačke na nivou terena)
4) prikažite rezultate u 3D ili na panoramskim / ravnim snimcima

Popis imovine

MERENJE – EKSTRAKCIJA – PREKLAPANJE – RADNI PROCES – CENTRALNA BAZA