Premer javne imovine opštine Bačka Palanka

Bačka Palanka, Srbija,

Geo Info Strategies je uspešno završio projekat Premera jedinica javne svojine na teritoriji opštine Bačka Palanka, koji je finansiran od strane Exchange Programa Evropske Unije.

U cilju ažuriranja baze podataka opštine Bačka Balanka, izvršeno je novo avio snimanje kako bi se obezbedili ažurni podaci o parcelama i zgradama u javnoj svojini. Izvršena je ekstrakcija podataka o jedinicama javne svojine iz zvanične baze katastra, i podaci su uporedjeni sa njihovim stvarnim stanjem, preko vertikalnih i kosih avio snimaka kao i putem terenske provere.

Uočena su značajna odstupanja, koja su sistematizovana i prezentovana organima lokalne samouprave. Na osnovu ovog izveštaja, organi lokalne samouprave opštine Bačka Palanka su uspešno ispunili zakonsku obavezu registracije javne svojine na svojoj teritoriji.