U S L U G E

3D Modeliranje

3D tehnologja je impresivna i danas se koristi za urbanističko planiranje i dizajn infrastrukturnih projekata. 3D modeli se koriste kako za izradu raznih studija, tako i za detaljnu razradu projektnih rešenja i njihovo predstavljanje javnosti.

Izradjujemo sve standardne nivoe detalja za 3D modele gradova i njihovu 3D vizuelizaciju.

GIS

Već dugi niz godina se bavimo prikupljanjem prostornih podataka i kreiranjem GIS sistema za potrebe naših klijenata. Pri kreiranju sistema, krećemo od konkretnih potreba, analiziramo postojeće stanje i u saradnji sa našim klijentima vršimo izbor najoptimalnijeg rešenja. Pored izbora softvera i hardvera, vrši se punjenje GIS baza podataka i obuka stručnjaka za korišćenje GIS-a.

Mape i geopodaci

Geo Info je provajder prostornih podataka na području Jogoistočne Evrope. Iskustvo je sticano kroz dugi vremenski period i realizaciju projekata širom Evrope. Proizvodi se izrađuju korišćenjem najnovijih tehnologija za prikupljanje prostornih podataka: avio snimanje, mobile mapping i LIDAR. Izrađujemo ortofoto planove, digitalne planove i karte, kao i GIS baze podataka.

Najnovije vesti

Projekat komasacije KO Banatsko Karadjordjevo

Završena je izrada digitalnog topografskog plana za vangradjevinski reon. Na sledećoj slici se prikazuje raspored postojeće putne i kanalske mreže. Ukupna površina 5.000ha. Terenske ekipe […]

Formiranje GIS baze grada Beograda, ortofoto visoke rezolucije i 3D model grada Beograda

Okt 2007 – u toku, formiranje GIS baze grada Beograda, ortofoto visoke rezolucije i 3D model grada Beograda, interni projekat – razvoj gotovog proizvoda

Projekat komasacije KO Botoš

2015 – u toku, Projekat komasacije KO Botoš, Realizacija projekta geodetske referentne osnove za snimanje detalja u gradjevinskom reonu i izrada i realizacija projekta geodetske […]

Ostale vesti