Izrada baze podataka za Katastar saobraćajne signalizacije Beograda

Nov 2011 – Apr 2012, Izrada baze podataka za Katastar saobraćajne signalizacije Beograda. korišćeni su vertikalni i kosi aviosnimci, izvršeno je prikupljanje 360 panoramskih snimaka za ukupnu dužinu od 345km beogradskih ulica. Narucilac EUROZNAK.