Aerosnimanje prefekture Kozani u Grčkoj

Solun, Grčka, 1 Septembar, 2014

Uspešno završeno aerofoto snimanje i isporuka podataka za projekat katastra nepokretnosti prefekture Kozani u centralnoj Grčkoj.

Isporučeni su:

  • Vertikalni i kosi avio snimci rezolucije 10cm,
  • Digitalni model terena (grid 5m),
  • Softver za stereorestituciju i izradu digitalnih katastarskih planova

Izvršena je obuka stručnjaka za korišćenje vertikalnih i kosih avio snimaka za potrebe premera.

Kosi avio snimci će omogućiti sveobuhvatnije i detaljnije sagledavanje gabarita objekata, njihove strukture i spratnosti.