Projekti

Izrada digitalnog modela terena i ortofoto karata visoke rezolucije za područje Valea de Sousa, Portugalija

Okt 2007 – Mart 2008, Izrada digitalnog modela terena i ortofoto karata visoke rezolucije za područje Valea de Sousa, Portugalija. Ukupan broj snimaka je 2.500. Naručilac je BlomInfo Portugal.